Οι συγκεκριμένες οδηγίες στοχεύουν στην υποστήριξη των επαγγελματιών που ασχολούνται με τις αιτήσεις που γίνονται στα ιδρύματα τους από πρόσφυγες ή μετανάστες που έχουν στοιχεία/εικόνα πρόσφυγα, οι οποίοι θα ήθελαν να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν την ανώτερη εκπαίδευση τους.

Ερωτήσεις για τη ζωή και τις συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη,που ρωτούν συχνά οι μετανάστες,έχουν διατυπωθεί και οι απαντήσεις παρέχονται παρακάτω.