Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους επαγγελματίες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εξηγήσουν την επικύρωση της προηγούμενης μάθησης (VPL) στους νεοαφιχθέντες (π.χ. μετανάστες ή / και τους πρόσφυγες) και να τους δείξουν πώς θα μπορούσε να διευκολύνει την είσοδο τους σε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι οδηγίες διαρθρώνονται γύρω από τις συχνές ερωτήσεις που έχουμε εντοπίσει με βάση τη διαβούλευση με μια μεγάλη ποικιλία μειονοτικών ομάδων που συμμετέχουν στην  Ανώτατη Εκαπίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι απαντήσεις διατυπώνονται με απλή και ξεκάθαρη γλώσσα ώστε να είναι προσιτές και σαφείς σε άτομα που δεν έχουν ιδέα για το τι είναι η επικύρωση και τι μπορεί να σημαίνει για αυτούς. Ωστόσο, προσπαθήσαμε επίσης να εισαγάγουμε μερικούς από τους βασικούς όρους και  το λεξιλόγιο που θα συναντήσουν εάν επιθυμούν να προχωρήσουν σε μια διαδικασία επικύρωσης.

Ελπίζουμε, λοιπόν, ότι αυτές θα είναι χρήσιμες για τους επαγγελματίες  ΗΕ ως μια γενική εισαγωγή για τους νεοφερμένους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολύ λίγη επιμέλεια και ότι θα είναι εύκολο να τις προσθέσετε ή / και να τις προσαρμόσετε στις ιδιαιτερότητες (και μερικές φορές πολυπλοκότητες) των κανονισμών και της πρακτική.