Deze informatie, tips & trucs zijn gericht op het toerusten van adviseurs, decanen en andere professionals binnen het hoger onderwijs die zich bezighouden met aanvragen bij hun instellingen door vluchtelingen of migranten, die hun hoger onderwijs willen (op)starten of voortzetten.
Vluchtelingen en migranten stellen veelal vragen over wonen in dit land, waarop deze informatiebrochure antwoorden kan gegeven. Er zijn vier informatiecategorieën:

  1. Algemene informatie over Nederland.
  2. Beleid en voorwaarden voor vluchtelingen tijdens en na hun asielaanvraag.
  3. Het onderwijssysteem
  4. Systemen voor vervoer, werk en gezondheid

Alle vragen worden overzichtelijk beantwoord. Voor meer gedetailleerde informatie en bronnen wordt verwezen naar websites. De professional in het hoger onderwijs kan de vragen en antwoorden zo nodig gebruiken, of kan het antwoord zonodig aanpassen aan zijn of haar instelling.