Napotki so strukturirani v obliki odgovorov na pogosto zastavljena vprašanja, ki smo jih določili na podlagi posvetovanja z različnimi manjšinskimi skupinami, ki so soudeležene v visokošolskem izobraževanju v Evropi. Odgovori so podani v preprostem in neposrednem jeziku, da bi bili dostopni in razumljivi tudi ljudem, ki ne poznajo validacije in ne vedo, kaj bi jim ta lahko prinesla. Vendar pa smo v odgovore vnesli tudi nekatere ključne pojme in besednjak, na katerega bodo naleteli, če se bodo odločili za postopek validacije.

Zato upamo, da bodo ti napotki uporabni za visokošolske strokovnjake kot splošni uvod v validacijo za prišleke in da jih bodo lahko brez težav dopolnili in/ali jih prilagodili posebnostim (in včasih kompleksnosti) predpisov in prakse.