Ti napotki so namenjeni v pomoč visokošolskim strokovnjakom, ki v svoji ustanovi obravnavajo prijave za vpis, podane s strani beguncev ali migrantov v beguncem podobnem položaju, ki bi radi začeli ali nadaljevali z visokošolskim študijem.

V tem delu napotkov smo zbrali vprašanja o visokošolskem izobraževanju v Evropi, ki jih pogosto postavljajo migranti, in pripravili odgovore nanja. Ta pogosta vprašanja so razdeljena v tri kategorije:

  • Splošne informacije o visokošolskem izobraževanju v Evropi
  • Pravila za vpis in financiranje študija
  • Informacije o študentskem življenju

V nekaterih primerih se odgovori nanašajo na visokošolsko izobraževanje v Evropi kot celoti in so relevantni za vse evropske visokošolske strokovnjake. Pri drugih vprašanjih pa so odgovori odvisni od države in/ali ustanove, v kateri dela visokošolski strokovnjak. Odgovori na vsa vprašanja so podani v obliki okvirnega pregleda, dodane pa so še povezave na spletne strani s podrobnejšimi informacijami in viri. Visokošolski strokovnjak lahko uporabi ta vprašanja in odgovore kot se mu zdi ustrezno, odgovore pa lahko po potrebi tudi prilagodi za svojo državo/ustanovo.

Na koncu teh napotkov lahko najdete tudi seznam povezav na spletne strani in dokumente, ki smo jih uporabili pri pripravi napotkov in ki bi bili lahko uporabni kot referenca.