Disse retningslinjene er rettet mot fagfolk innen høyere utdanning som håndterer søknader til sine institusjoner fra flyktninger eller migranter med flyktninglignende situasjoner, som ønsker å begynne på eller fortsette sin høyere utdanning.

Spørsmål om å bo og arbeide i Europa, som migranter ofte spør, har blitt formulert og svarene gis i dette dokumentet.