Disse retningslinjene er rettet mot fagfolk innen høyere utdanning som håndterer søknader til sine institusjoner fra flyktninger eller migranter med flyktninglignende situasjoner, som ønsker å begynne på eller fortsette sin høyere utdanning.

Spørsmål om høyere utdanning i Europa, som migranter ofte spør, har blitt formulert og svarene gis i dette dokumentet. Det er tre hovedkategorier av ofte stilte spørsmål:

  • Generell informasjon om høyere utdanning i Europa
  • Opptakskrav og finansiering
  • Informasjon om studentlivet

I noen tilfeller refererer svarene til spørsmål om høyere utdanning i Europa og er relevant for alle fagfolk i de europeiske landene. Svarene på enkelte av spørsmålene vil derimot være avhengig av landet og/eller institusjonen hvor fagfolkene befinner seg. Alle spørsmålene besvares med en overordnet oversikt og henviser til nettsider med mer detaljert informasjon. Fagfolk kan benytte seg av spørsmålene og svarene som tilbys, men kan også tilpasse det til den lokale konteksten om hensiktsmessig.

I slutten av dokumentet er det vedlagt en liste over lenker til nettsider og dokumenter som er blitt brukt som kilder i utarbeidelsen av retningslinjene.