Deze richtlijnen zijn gericht op het ondersteunen van professionals in het hoger onderwijs die zich bezighouden met aanvragen bij hun instellingen door vluchtelingen of migranten met een vluchtachtige situatie die in het hoger onderwijs willen starten of hun studie in het hoger onderwijs willen voortzetten.
De vragen die migranten vaak stellen over hoger onderwijs in Europa zijn geformuleerd en de antwoorden zijn gegeven. Er zijn drie categorieën FAQ’s:

  • Algemene informatie over het hoger onderwijs in Europa
  • Toelatingsvoorschriften en financiering
  • Informatie over het studentenleven

In sommige gevallen hebben de antwoorden betrekking op kwesties in verband met het hoger onderwijs in Europa en zijn ze van direct belang voor alle professionals in het hoger onderwijs in Europa. De antwoorden op andere vragen hangen af van het land en/of de instelling waar de beroepsbeoefenaar van het hoger onderwijs is gevestigd. Alle vragen worden met een overzicht beantwoord; voor meer gedetailleerde informatie en bronnen worden hyperlinks naar websites gegeven. De HE-professional kan de vragen en antwoorden gebruiken, indien van toepassing, maar kan het antwoord wellicht aanpassen aan zijn/haar land/instelling.
Aan het einde van het document vindt u ook een lijst met links naar websites en/of documenten die bij het schrijven van dit document zijn gebruikt en die nuttig kunnen zijn als referentie.