Denne vejledning er udarbejdet med det formål at bistå studievejledere og RKV /IKV bedømmere ved de videregående uddannelser, når de orienterer nyankomne (flygtninge og indvandrere) om realkompetencevurdering (RKV) / Individuel kompetencevurdering (IKA) og vejleder disse om, hvordan RKV / IKV[1]  kan hjælpe den enkelte ansøger med at opnå adgang til den ønskede uddannelse.

Vejledningen er bygget op omkring hyppigt stillede spørgsmål (FAQ’s), som vi har identificeret via kontakter med en bred gruppe af videregående uddannelsesinstitutioner på tværs af Europa.

[1] I vejledningen er Realkompetencevurdering (RKV) valgt som det gennemgående begreb, men omfatter også Individuel Kompetencevurdering (IKV).