Ti napotki so namenjeni v pomoč visokošolskim strokovnjakom, ki v svoji ustanovi obravnavajo prijave za vpis, podane s strani beguncev ali migrantov v beguncem podobnem položaju, ki bi radi začeli ali nadaljevali z visokošolskim študijem.

V teh napotkih smo zbrali vprašanja o življenju v Sloveniji, ki jih pogosto postavljajo begunci in migranti, in pripravili odgovore nanja. Pogosta vprašanja so razdeljena v štiri kategorije:

  • Splošne informacije o Sloveniji
  • Pogoji za begunce med pridobivanjem azila in po končanem (zaključenem) postopku za pridobitev azila
  • Izobraževalni sistem in šole
  • Sistemi prevoza, dela in zdravstva

Odgovori na vsa vprašanja so podani v obliki splošnega pregleda, dodane pa so še povezave na podrobnejše informacije in vire. Visokošolski strokovnjak lahko uporabi ta vprašanja in odgovore kot se mu zdi primerno, odgovore pa lahko po potrebi tudi prilagodi glede na svojo državo/ustanovo.

Kjer je smiselno, so podane tudi povezave na besedilo v drugih napotkih projekta VINCE.