Denne guideline målretter sig vejledere på videregående uddannelsesinstitutioner, der beskæftiger sig med optagelse og vejledning i forhold til uddannelsesansøgninger fra indvandrere, flygtninge eller migranter med flygtningelignende situationer, som gerne vil starte eller genoptage deres videregående uddannelse på den pågældende uddannelsesinstitution.  I denne guide har vi formuleret en række ofte stillede spørgsmål og svar (FAQ) vedrørende levevilkår i Danmark. Vi håber, at denne guide kan være behjælpelig i mødet med målgruppen.

Der er fire kategorier af ofte stillede spørgsmål:

  • Generelle oplysninger om Danmark
    • Betingelser for flygtninge, under og efter asylansøgning
    • Skolesystem og uddannelse
    • Systemer til transport, arbejde og sundhed

Alle spørgsmål besvares med et overblik, samt hyperlinks til hjemmesider med mere detaljerede oplysninger samt henvisninger til anvendte kilder. Vejledere kan efter behov benytte spørgsmålene og svarene, hvor det findes relevant, og kan evt. tilpasse svar så det stemmer overens med den uddannelseskontekst, hvori spørgsmålet stilles. Hvor det er relevant, henvises der til de øvrige VINCE retningslinjer.