Retningslinjene tar sikte på å støtte høyere utdanningsinstitusjoner som arbeider med søknader til sine institusjoner fra flyktninger eller migranter i en flyktninglignende situasjon, som ønsker å starte eller fortsette sin høyere utdanning.

Vanlige spørsmål som omhandler å bo i Norge, som flyktninger og migranter ofte spør om, har blitt formulert og svarene er vedlagt i dette dokumentet. Retningslinjene inneholder fire kategorier av ofte stilte spørsmål:

  • Generell informasjon om Norge
  • Retningslinjer for flyktninger under og etter asylsøknadsprosessen
  • Skole- og utdanningssystemet
  • Transport-, arbeid- og helsesystemet

Alle spørsmålene besvares med lenker til relevante nettsider for det gjeldende spørsmålet og informasjon om hvilke institusjoner man burde kontakte for ytterligere informasjon og veiledning. Fagfolk kan benytte seg av spørsmålene og svarene etter behov, men anbefales også å tilpasse svarene til den gjeldende institusjonen.

Det vil i dette dokumentet henvises til andre VINCE-retningslinjer når det er hensiktmessig.