Disse retningslinjene er utformet for å bistå fagfolk innen høyere utdanning med å forklare vurdering av realkompetanse (prior learning) til nyankomne (dvs. migranter og/eller flyktninger) og for å vise dem hvordan det kan legges til rette for at de kan bli tatt opp til høyere utdanning.

Retningslinjene er strukturert rundt vanlige spørsmål som vi har identifisert basert på konsultasjon med et bredt utvalg av minoritetsgrupper som deltar i høyere utdanning over hele Europa. Svarene er formulert med grunnleggende begreper slik at retningslinjene kan være tilgjengelig for personer som ikke vet hva realkompetansevurdering er og hva det betyr for dem. Vi har imidlertid også forsøkt å introdusere noen av nøkkelbegrepene og ordforrådet som de vil møte på om de ønsker å gå videre i vurderingsprosessen.

Vi håper derfor at retningslinjene vil være nyttig for fagfolk innen høyere utdanning, til bruk som en generell introduksjon til nyankomne og som kan benyttes uten behov for mange endringer, men som kan tilpasses til komplekse forskrifter og praksiser.