Denne vejledning henvender sig til vejledere på videregående uddannelsesinstitutioner, beskæftiger sig med optagelse og vejledning i forhold til uddannelsesansøgninger fra flygtninge og migranter med flygtningelignende forhold, som gerne vil starte eller genoptage deres videregående uddannelse på den pågældende uddannelsesinstitution.  I denne vejledning har vi formuleret en række ofte stillede spørgsmål og svar (FAQ) vedrørende videregående uddannelser i Danmark. Vi håber, at denne vejledning kan være en hjælp i mødet med målgruppen.

Der er tre kategorier af ofte stillede spørgsmål (FAQ):

  • Generelle oplysninger om videregående uddannelse i Europa
  • Adgangsregler og finansiering
  • Oplysninger om studieliv

I de fleste tilfælde refererer svarene til videregående uddannelsesspørgsmål som er generelle for Europa, og har direkte relevans for alle europæiske vejledere på videregående uddannelser. Svarene på andre spørgsmål vil afhænge af det land og / eller den institution, hvor en konkret videregående uddannelse er placeret. Alle spørgsmål besvares med et overblik; hyperlinks til hjemmesider for mere detaljerede oplysninger og kilder. Den enkelte optagelsesvejleder eller studievejleder kan bruge spørgsmålene og svarene, hvis det er relevant, men kan naturligvis vælge at tilpasse svaret til konkret land/institution.
I slutningen af dokumentet er der også en liste over links til websteder eller / og dokumenter, der blev brugt ved skrivning af dette dokument, der kan være nyttige som reference.